Tein Tampereen kaupungin Ekotallaaja-testin, eli kuinka suuri on minun ekologinen jalanjälkeni. http://www.tampereenkaupunki.net/ekotallaaja/peli/index.html Tässä siis vastaus, teen jonkin ajan päästä uudestaan ja vertaan sitten. Mutta melko tyytyväinen oon. Suurin osa jäljestä tulee siitä, että oon suomalainen, toisiks suurin osa tulee liharuuan syönnistä. Paljon on asioita mihin ei tällä hetkellä varsinkaan pysty vaikuttamaan.

 

Tässä yhteenveto Ekotallaaja-tuloksestasi:

Henkilökohtainen ekologinen jalanjälkesi muodostuu maa-alueista, joita tarvitaan tuottamaan vuoden aikana käyttämäsi luonnonvarat ja sitomaan kulutuksestasi syntyneet päästöt ja jätteet. Ekologinen jalanjälkesi on suuruudeltaan 3.8 globaalihehtaaria.

Se vastaa 5.2 tavallisen jalkapallokentän kokoista aluetta ekologisesti tuottavaa maa-alaa.
Jalanjälkesi on samaa suuruusluokkaa kuin keskivertosuomalaisen 7.0 globaalihehtaarin ekologinen jalanjälki vuodelta 2001.

Yksi globaalihehtaari on hehtaarin kokoinen alue, jonka ekologinen tuottavuus vastaa maapallon keskimääristä tuottavuutta. Ekologisella tuottavuudella tarkoitetaan alueella olevien kasvien kykyä tuottaa elollista ainesta.

3.8 globaalihehtaarin jalanjälkesi koostuu seuraavista kulutustoiminnoista:

Asuminen: 5 %
Liikkuminen: 12 %
Ravinto: 34 %
Tavarat, palvelut ja harrastukset: 7 %
Muut: 42 %

Jotta voisit verrata omaa jalanjälkeäsi kansainvälisellä laskentamallilla laskettuihin tamperelaisen tai suomalaisen keskimääräisiin ekologisiin jalanjälkiin, Ekotallaaja lisää jalanjälkeesi kulutuksestasi riippumattoman 1,6 globaalihehtaarin suuruisen osan.
Tämä rakentamisesta, puunjalostusteollisuudesta ja viljelemättömistä pelloista aiheutuva maapala on mukana kaikkien suomalaisten jalanjäljessä. Tämä suomalaisuuden taakka kasvattaa ekologista jalanjälkeäsi 42 %:lla.

Ekologisesta jalanjäljestäsi liittyy 5% asumiseen. Kotisi lämmittäminen aiheuttaa 98% asumisen 0.2 globaalihehtaarin jalanjäljestä. Loput 2% syntyy asuintalosi käyttämästä rakennetusta maa-alueesta. Sähkönkulutuksesi jalanjälki on nolla, koska käytät tuulella tai vesivoimalla tuotettua sähköä.

Liikkuminen aiheuttaa 12% ekologisesta jalanjäljestäsi. Liikenteen 0.4 globaalihehtaarin jalanjäljestä on 6% teiden ja muiden liikenteen rakennelmien tarvitsemia rakennettuja alueita. Loput 94% jalanjäljestä on liikenteen hiilidioksidipäästöjen sitomiseen tarvittavaa laskennallista maa-aluetta. Kulkuneuvojen osuudet liikennejalanjäljestä ovat seuraavat:

Henkilöautot                            33 %
Paikallisbussit                         2 %
Kaukobussit ja -junat           33 %
Laivat ja lentokoneet           25 %

Ravinnon kulutus aiheuttaa 34% ekologisesta jalanjäljestäsi. Ruokavalio vaikuttaa jalanjäljen kokoon, koska liharuoan tuotanto kuluttaa keskimäärin enemmän voimavaroja kuin kasviruoan tuotanto. Suuruudeltaan 1.3 globaalihehtaarin ravintojalanjälkesi aiheutuu 87 prosenttisesti eläinperäisistä ja 13 prosenttisesti kasviperäisistä elintarvikkeista.

Ekologisesta jalanjäljestäsi aiheutuu 7% tavaroista, palveluista ja harrastuksista. Palvelun käyttö tai harrastaminen näkyy jalanjäljessä, koska palvelun tai harrastusmahdollisuuden tuottaminen vaatii usein luonnonvarojen ja energian kulutusta. Kulutushyödykkeiden 0.2 globaalihehtaarin suuruinen jalanjälki johtuu 30 prosenttisesti palveluista ja 70 prosenttisesti tavaroista. Harrastusten jalanjälkivaikutus sisältyy palvelujen osuuteen.

3.8 globaalihehtaarin ekologinen jalanjälkesi on suomalaisen jalanjälkeä pienempi. Jos kaikkien kulutuksesta syntyisi samankokoinen jalanjälki, ihmiskunnan tarpeiden tyydyttämiseen tarvittaisiin 2.1 maapallon kaltaista planeettaa. Ihmiskunnan kehitys ei ole kestävällä pohjalla, jos luonnonympäristön asettamat rajat ylitetään.